Elternarbeit

Eltern sind und bleiben die wichtigsten Personen, die die Erziehung des Kindes planen und umsetzen können (müssen).

Deshalb sollten die Eltern Ihre Kompotenzen stärken und entfallten.

Wir bieten den Eltern orientierungshilfen in 

-Erziehung

- Ernährung

- Bildung

- Schulsystem

und stehen den Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

Velilere yönelik çalışmalar

Çocuğun eğitiminde velinin önem ve ehemmiyeti hiçbir zaman göz ardı edilemez.

Bundan dolayı veli devamlı kendisininin eğitim seviyesini yükseltmek ve geliştirmek zorundadır.

Bizler velilere çocuk yetiştirme, beslenme, eğitim ve okul sistemi hakkında yönlendirmenin yanı sıra rehberlik yapmaktayız.